PC-styrning för maskinverktyg

PermaTrack är ett fogföljarsystem för robotmonterad lasersvetsverktyg. Systemet är  utvecklat av Permanova Lasersystem AB, Göteborg, och används i svetsstationer för industriell tillverkning exempelvis inom fordonsindustrin.

Systemet styrs av roboten via fältbus och kontrolleras av en PC-applikation som kommunicerar med laserverktyget via PLC och analyserar video av svetsprocessen med algoritmer implementerade med C++. Med hjälp av videoanalysen beräknas i realtid ett avstånd mellan svetspunkt och fog som regleras med hjälp av en servomotor i lasersvetsverktyget. Andra viktiga funktioner i PC-applikationen är loggning, hantering av larm och HMI för operatör och administratör.

Vårt uppdrag innefattade bland annat:

  • Porta hela PC-applikationen från MSVC++ 6.0 / Win32 API till MSVC# 2013 / .NET.
  • Föra in stöd för en ny IP-baserad GigE kamera.
  • Design och implementation av ett nytt HMI.
  • Föra in nya funktioner t.ex. för användarhantering och förbättrad loggning.