AI & Maskininlärning

BIT ADDICT utvecklar algoritmer med maskininlärning för att hjälpa våra kunder att effektivisera processer och bli mer datadrivna.

Genom intelligent dataanalys och med komplexa modeller kan vi bearbeta stora mängder data för att förenkla arbetsflöden och för att leda våra kunder till nya insikter. Vi bistår med kunskap inom bland annat prediktiv analys, djup maskininlärning och integration av artificiell intelligens i verksamheten för att våra kunder ska ligga i framkant av teknikutvecklingen.

Tidigare har vi bl.a. hjälpt våra kunder nå mer exakta förutsägelser av försäljningsvolymer vilket minskar svinn och på så sätt omedelbart påverkat vinstmarginalen positivt.